شیوه های ارسال کالا

ارسال کالا و نحوه محاسبه هزینه آن

ارسال کالا برای کاربران ساکن تهران و شهرستانها از طریق پست پیشتاز انجام میشود

۱- توسط پست( استان تهران)                                        ۲۴ تا ۴۸ ساعت

۲- توسط پست(شهرستان ها، مراکز استان و حومه)            ۲۴ تا ۷۲ ساعت                       

کلیه سفارشات باید پیش از ساعت ۱۲ ظهر هر روز ثبت شود در غیر اینصورت با یک روز تاخیر بدست مصرف کننده خواهد رسید.