نحوه سفارش و خرید کالا

حضوری در فروشگاه فیزیکی مجموعه سامان کام

از آنجایی که سامان کام دارای فروشگاه فیزیکی نیز میباشد، مشتری های محترم میتوانند تشریف بیاورند فروشگاه و به صورت حضوری خرید خود را انجام بدهند تمامی کالا ها همیشه موجود می باشند. موجودی و قیمت وبسایت مجموع سامان کام به روز دقیق و هماهنگ با فروشگاه فیزیکی می باشد.

ثبت در وبسایت مجموعه سامان کام

نحوه سفارش کالا و پرداخت سفارش کالا در وب سایت سامان کام پس از انتخاب هر کالا، آیتم مورد نظر به سبد خرید منتقل میشود. تنها پس از طی کردن مراحل درج تمام اطلاعات خواسته شده هویتی، تماس و تعیین شرایط پرداخت، سفارش رسما در وب سایت ثبت، و امکان دریافت کد پیگیری محیا میشود.

ثبت سفارش در کامپیوتر

در حال بارگذاری…

ثبت سفارش در گوشی و تبلت

در حال بارگذاری…

حضوری در فروشگاه فیزیکی مجموعه سامان کام

از آنجایی که سامان کام دارای فروشگاه فیزیکی نیز میباشد، مشتری های محترم میتوانند تشریف بیاورند فروشگاه و به صورت حضوری خرید خود را انجام بدهند تمامی کالا ها همیشه موجود می باشند. موجودی و قیمت وبسایت مجموع سامان کام به روز دقیق و هماهنگ با فروشگاه فیزیکی می باشد.

ثبت در وبسایت مجموعه سامان کام

نحوه سفارش کالا و پرداخت سفارش کالا در وب سایت سامان کام پس از انتخاب هر کالا، آیتم مورد نظر به سبد خرید منتقل میشود. تنها پس از طی کردن مراحل درج تمام اطلاعات خواسته شده هویتی، تماس و تعیین شرایط پرداخت، سفارش رسما در وب سایت ثبت، و امکان دریافت کد پیگیری محیا میشود.